Provide Free Samples
Kagyz kubogynyň muşdagy
PE örtükli kagyz
Kagyz kubogynyň aşaky rulony
Biz hakda

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

10 ýyllyk ösüşi bilen 2012-nji ýylda döredilen Dihui Paper, ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji.Kagyz kubogynyň muşdagy,PE örtülen kagyz rulony,Kagyz kubogynyň aşaky rulony,PE örtülen kagyz kagyzyweHünär kagyz kubogynyň muşdagy.

Hytaýyň öňdebaryjy çig kagyz zawodlary bilen hyzmatdaşlyk etdik: APP kagyzy, Stora Enso kagyzy, Yi Bin kagyzy, Gün kagyzy.Bu nokat, durnukly çig mal çeşmesiniň, ýokary hilli we bäsdeşlik bahasynyň bardygyny kepillendirýär.

帽etmek Onumcilik prosesini PE bilen ortulen, olmek, kesmek we kesmek üçin bir bitewi hyzmatda hödürleýäris.Kagyz käse, kagyz jam we azyk gaplaýyş öndürijisi üçin nusga modellemek, grafiki dizaýn, PE örtükli, çap etmek we kesmek hyzmatlaryny hödürlemek isleýäris.Müşderi üçin ýokary hilli iýmit gaplaýyş kagyzy bilen uzak möhletleýin üpjünçilik.

has giňişleýin gör

Önümlerimiz

Dihui kagyz zawodynyň jikme-jiklikleri

 • PE örtülen kagyz käse fanaty

 • Kagyz käsesi çig mal

 • PE örtülen kagyz rulony

Koprak oka

DIHUI KAPYRY ÜPJÜNÇILIGI

 • Dizaýner

  Dizaýner

  Countryurduňyz bazaryna laýyk önümleri döretmek üçin hünärli perspektiwasy we dizaýny bilen ajaýyp Kagyz kubogy janköýerleri bar

  Köpräk oka

 • Topar

  Topar

  Bazary açmaga kömek etmek üçin satuwdan öňki, satuwdan soň, satyn alyş çözgütleri we beýleki hyzmatlary hödürlemek üçin dünýä bazary bilen tanyş tejribeli daşary söwda işewür toparymyz bar.

  Köpräk oka

 • Ammar

  Ammar

  10,000 inedördül metrden gowrak ammarymyz bar, her aýda 1500 tonna önüm öndürip bileris, önümçiligiň netijeliligi çalt, önüm öndürip we size çalt eltip biler

  Köpräk oka

 • Özbaşdaklaşdyrma

  Özbaşdaklaşdyrma

  Customöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris, “Paper Cup Fan” nagyş dizaýny we özleşdirme, ululygy özleşdirmek, islegleriňize görä düzülip bilner

  Köpräk oka

Has giňişleýin albomlar üçin biziň bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli önümler bilen üpjün ediň

SORAG
 • 2012-nji ýylda esaslandyryldy

  2012-nji ýylda esaslandyryldy

  Indi ol Günorta Hytaýda PE örtülen kagyz rulonlaryny, kagyz käselerini, kagyz käse janköýerlerini we PE örtükli kagyz listlerini öndürijileriniň birine öwrüldi.

 • 100 işgär

  100 işgär

  Esasy kagyz, PE örtülen kagyz, kagyz kagyzy, aşaky kagyz bir bitewi hyzmat kagyzy, kagyz käse fanaty bilen üpjün edip biler.

 • Eksport tejribesi

  Eksport tejribesi

  Önümlerimiz ABŞ-da, Günorta Aziýada, Gündogar Aziýada we Afrika ýurtlarynda gowy satylýar.

img

habarlar

new_img
10 ýyllyk ösüşi bilen 2012-nji ýylda döredilen Di Hui Kagyz, Günorta Hytaýda PE örtülen kagyz rulony, kagyz käse, kagyz käse fanaty, PE örtükli kagyz listini öndürijileriniň birine öwrüldi.

Bir gezek ulanylýan kagyz käseleri nädip saýlamaly?

1. Serediň: Bir gezek ulanylýan kagyz käseleri saýlanyňyzda, kagyz käsäniň ak ýa-da ýokdugyna seretmäň.Wh ...

Näme üçin kagyz kofe käseleri zyýanlylaryň arasynda beýle meşhur ...

Kofe içmek Hytaýda meşhur bolansoň, köp kofe iberiş platformalarynda çalt hereket edýän sarp ediş harytlary köp bolar ...

Kagyz käselerini nädip saýlamaly

1. Bir gezek ulanylýan kagyz käseleri saýlanyňyzda, diňe kagyz käsesiniň reňkine seretmäň.Ak reňk reňk diýip pikir etmäň, t ...
Baidu
map